Kaiapuni 'o Kekaulike Banner

Class Photo
vimeo-video-thumbnail
vimeo-video-thumbnail

Kumulipo Wā ʻAkahi: Ke Kula Haʻahaʻa ʻo Pāʻia

 

 

vimeo-video-thumbnail

Mele a Pākuʻi: Ke Kula Waena ʻo Kalama

 

 

 

vimeo-video-thumbnail

Mele a Kahakuokamoana: Ke Kula Kiʻekiʻe ʻo Kekaulike, Papa 2022
E Kānehoalani ē
E ʻIō ē
He Pule No Kēlā Lā me Kēia Lā
E Ala, Ua Ao

Pule Wehe/Welina: Kumu Pūlama Collier

vimeo-video-thumbnail

Moʻokūʻauhau o Kekaulike: Nā ʻŌpio o Kula Kaiapuni ʻo Kekaulike

 

 

 

vimeo-video-thumbnail

Hula: He mele no Waileia: Ka Papa 2022

 

 

 

vimeo-video-thumbnail

Haʻiʻōlelo Kumu: Kumu Uʻilani Uwekoʻolani

 

 

 

vimeo-video-thumbnail

Hula: Aia lā i Mānele ke aloha

 

 

 

vimeo-video-thumbnail

Haʻiʻōlelo Haumana:
Noah Zion Kamahele Bailey

 

 

 

vimeo-video-thumbnail

ʻAʻahu Kīhei: Nā Kumu o Kekaulike ʻO Maui, ʻO Papa, ʻO Papaikanīʻau: Ka Papa 2022

 

 

 

 

vimeo-video-thumbnail

ʻAʻahu Kīhei: Nā Kumu o Kekaulike ʻO Maui, ʻO Papa, ʻO Papaikanīʻau: Ka Papa 2022

 

 

 

 

vimeo-video-thumbnail

Haʻi ʻōlelo Kumu: Kaleikoa Kāʻeo

Hōʻale ka lepo pōpolo: Ka Papa 2022

 

 

 

 

vimeo-video-thumbnail

E lei ē: Nā mākua o ka papa 2022

 

 

 

 

vimeo-video-thumbnail

E lei ē: Nā mākua o ka papa 2022

 

 

 

 

vimeo-video-thumbnail

Ua kaʻa ʻia laki
E Ulu ē
Kūlia Ka Lā I Ka Lani
Hoʻopuka!!